Aamukouluasia, Helsingin hallitusohjelmatavoitteet

HEL 2019-000019
More recent handlings
Case 2. / 61 §

Aamukouluasia: Helsingin hallitusohjelmatavoitteet

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi saadun selvityksen tiedoksi.

Käsittely

Asian aikana paikalla oli yhteysjohtaja Inga Nyholm.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Vuoden 2019 eduskuntavaaleihin ja tulevaan hallitusohjelmaan vaikuttamiseksi valmisteilla ovat yhteiset hallitusohjelmatavoitteet pääkaupunkiseudun, Helsingin seudun, kuuden suurimman kaupungin sekä C21-kaupunkien kanssa. Lisäksi valmisteilla ovat Helsingin kaupungin hallitusohjelmatavoitteet.

Kaikkien kaupunkiryhmien tavoitteiden keskeinen sisältö muodostuu kaupunkipolitiikan peruslähtökohdista ja -periaatteista sekä konkreettisista kaupunkipolitiikan sisältökysymyksistä. Pääkaupunkiseudun ja Helsingin seudun sekä Helsingin kaupungin tavoitteet kattavat lisäksi metropolipolitiikan.

Yhteysjohtaja Inga Nyholm alustaa aiheesta kokouksessa.

Close

This decision was published on 01.02.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

pormestari
Jan Vapaavuori

Ask for more info

Inga Nyholm, yhteysjohtaja, puhelin: 09 310 23337

inga.nyholm@hel.fi

Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36027

victor.andersson@hel.fi