Aamukouluasia, Helsingin hallitusohjelmatavoitteet

HEL 2019-000019
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 2. / 61 §

Aamukouluasia: Helsingin hallitusohjelmatavoitteet

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi saadun selvityksen tiedoksi.

Käsittely

Asian aikana paikalla oli yhteysjohtaja Inga Nyholm.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Vuoden 2019 eduskuntavaaleihin ja tulevaan hallitusohjelmaan vaikuttamiseksi valmisteilla ovat yhteiset hallitusohjelmatavoitteet pääkaupunkiseudun, Helsingin seudun, kuuden suurimman kaupungin sekä C21-kaupunkien kanssa. Lisäksi valmisteilla ovat Helsingin kaupungin hallitusohjelmatavoitteet.

Kaikkien kaupunkiryhmien tavoitteiden keskeinen sisältö muodostuu kaupunkipolitiikan peruslähtökohdista ja -periaatteista sekä konkreettisista kaupunkipolitiikan sisältökysymyksistä. Pääkaupunkiseudun ja Helsingin seudun sekä Helsingin kaupungin tavoitteet kattavat lisäksi metropolipolitiikan.

Yhteysjohtaja Inga Nyholm alustaa aiheesta kokouksessa.

Stäng

Detta beslut publicerades 01.02.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

pormestari
Jan Vapaavuori

Mer information fås av

Inga Nyholm, yhteysjohtaja, puhelin: 09 310 23337

inga.nyholm@hel.fi

Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36027

victor.andersson@hel.fi