Kertapalkitsemisen periaatteet -ohjeen antaminen

HEL 2019-000448
More recent handlings
§ 3

Kertapalkitsemisen periaatteet -ohjeen antaminen

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti antaa liitteenä olevan Kertapalkitsemisen periaatteet -ohjeen.

Päätöksen perustelut

Kertapalkkioiden myöntämisen periaatteet muuttuvat osana kaupungin tuloksiin perustuvan palkitsemisen kokonaisuuden kehittämisprosessia

This decision was published on 18.01.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Paula Kemppi, johdon sihteeri, puhelin: 09 310 37958

paula.kemppi@hel.fi

Decisionmaker

Asta Enroos
va. henkilöstöjohtaja