Kertapalkitsemisen periaatteet -ohjeen antaminen

HEL 2019-000448
Ärendet har nyare handläggningar
§ 3

Kertapalkitsemisen periaatteet -ohjeen antaminen

Personaldirektör

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti antaa liitteenä olevan Kertapalkitsemisen periaatteet -ohjeen.

Päätöksen perustelut

Kertapalkkioiden myöntämisen periaatteet muuttuvat osana kaupungin tuloksiin perustuvan palkitsemisen kokonaisuuden kehittämisprosessia

Detta beslut publicerades 18.01.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Paula Kemppi, johdon sihteeri, puhelin: 09 310 37958

paula.kemppi@hel.fi

Beslutsfattare

Asta Enroos
va. henkilöstöjohtaja