Tulosbudjettien vahvistaminen 2019, Kaupunginkanslian henkilöstöosasto yksikkökohtainen

HEL 2019-001887
More recent handlings
§ 8

Kaupunginkanslian henkilöstöosaston vuoden 2019 yksikkökohtaisten tulosbudjettien vahvistaminen

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Va. henkilöstöjohtaja päätti viitaten kansliapäällikön päätökseen 23.1.2019, § 10, vahvistaa henkilöstöosaston yksikkökohtaiset tulosbudjetit vuodelle 2019 liitteen mukaisesti.

This decision was published on 15.02.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Merja Viiki, taloussuunnittelija, puhelin: 09 310 36314

merja.viiki@hel.fi

Decisionmaker

Asta Enroos
va. henkilöstöjohtaja