Tulosbudjettien vahvistaminen 2019, Kaupunginkanslian henkilöstöosasto yksikkökohtainen

HEL 2019-001887
Ärendet har nyare handläggningar
§ 8

Kaupunginkanslian henkilöstöosaston vuoden 2019 yksikkökohtaisten tulosbudjettien vahvistaminen

Personaldirektör

Päätös

Va. henkilöstöjohtaja päätti viitaten kansliapäällikön päätökseen 23.1.2019, § 10, vahvistaa henkilöstöosaston yksikkökohtaiset tulosbudjetit vuodelle 2019 liitteen mukaisesti.

Detta beslut publicerades 15.02.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Merja Viiki, taloussuunnittelija, puhelin: 09 310 36314

merja.viiki@hel.fi

Beslutsfattare

Asta Enroos
va. henkilöstöjohtaja