Avustuksen hakeminen, erityisavustus 2019 kouluille kerhotoiminnan toteuttamiseen ja kehittämiseen, Opetushallitus

HEL 2019-002124
More recent handlings
§ 112

Opetushallituksen valtionavustus kerhotoiminnan kehittämisen kouluille 1.1.2020 - 31.7.2020

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetuksen johtaja päätti jakaa kerhotoiminnan kehittämiseen saadun 178 000 euron valtionavustuksen kaupungin suomenkielisille ja ruotsinkielisille kouluille ajalle 1.1.2020 - 31.7.2020. Avustukset on jaettu kouluille oppilasmäärien suhteessa. Koulukohtainen laskelma on liitteenä.

Päätöksen perustelut

Kasvatus ja koulutus toimialalla oli päätetty hakea valtionavustusta koulun kerhotoiminnan kehittämiseen 18.3.2019 päivätyllä hakemuksella. Opetushallitus on myöntänyt valtionavustusta 2.4.2019 Dnro 11/399/2019 ajalle 1.8.2019 - 31.12.2020 siten, että hyväksytyt kokonaismenot ovat 254 286 euroa, josta avustuksen osuus 178 000 euroa (70 %) ja omavastuun osuus 76 286 euroa (30 %). Kerhorahat käytetään 2020 kevätlukukauden loppuun mennessä. Kouluja ohjeistetaan rahojen käytöstä sähköpostitse joulukuussa, rehti-tiedotteella ja Helmessä.

This decision was published on 17.12.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Sami Eriksson, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 84062

sami.eriksson@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja