Avustuksen hakeminen, erityisavustus 2019 kouluille kerhotoiminnan toteuttamiseen ja kehittämiseen, Opetushallitus

HEL 2019-002124
More recent handlings
§ 16

Opetushallitus, erityisavustus 2019 kouluille kerhotoiminnan toteuttamiseen ja kehittämiseen

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetuksen johtaja päätti hakea koulun kerhotoiminnan järjestämiseen ja kehittämiseen Opetushallituksen valtionavustusta 205 100 euroa ajalle 1.8.2019 – 31.12.2020. Omarahoitusosuus on 30 % eli 87 900 euroa. Koulun kerhotoimintaa toteutetaan suomen- ja ruotsinkielisissä kaupungin peruskouluissa. Hakemus ja hakutiedote ovat liitteenä.

Lisäksi perusopetusjohtaja päätti valtuuttaa hallinto- ja tukipalvelujen erityissuunnittelija ********** toimimaan koulun kerhotoiminnan valtionavustuksen hakemisen sähköisessä hallintajärjestelmässä asiointi roolissa.

Päätöksen perustelut

Opetushallitus asetti haettavaksi (diaarinumero: 11/399/2019) valtion vuoden 2019 talousarvioon sisältyvästä määrärahasta valtionavustuksen koulun kerhotoiminnan järjestämiseen ja kehittämiseen. Avustusta voidaan myöntää kunnille ja kuntayhtymille sekä yksityisille opetuksen järjestäjille, joilla on perusopetuksen järjestämislupa. Helsingin kaupungilla on perusopetuksen järjestämislupa. Koulun kerhotoiminta on osa koulun arkea ja tukee koulun opetussuunnitelman toteutumista. Kerhoja pyritään järjestämään kaikilla suomenkielisilla ja ruotsinkielisillä kouluilla niin, että tarjonta tavoittaa yhdenvertaisesti lapsia eri puolilla kaupunkia.

Kaupunki pyrkii lisäämään ulkopuolisten toimijoiden määrää koulun kerhotoiminnan järjestäjissä kehittämällä tiedottamista ja yhteistyötä koulun ja toimijoiden kesken. Tämän lisäksi kehitetään yhteistyörakenteita ja yhteistyötä kulttuuri ja vapaa-ajan toimialan kanssa

This decision was published on 15.03.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Sami Eriksson, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 84062

sami.eriksson@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja

Attachments

2. kerhotoiminta hakemus

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.