Suomen museoliiton 96. vuosikokous 16.5.2019 ja valtakunnalliset museopäivät 15.-17.5.2019, Tampere

HEL 2019-003688
More recent handlings
§ 29

Kaupungin edustajien nimeäminen Suomen museoliiton 96. vuosikokoukseen 16.5.2019

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Vs. toimialajohtaja päätti nimetä Helsingin kaupungin virallisiksi kokousedustajiksi valtakunnallisten museopäivien yhteydessä Tampereella 16.5.2019 pidettävään Suomen museoliiton 96. vuosikokoukseen kaupunginmuseon museonjohtaja Tiina Merisalon ja, HAM Helsingin taidemuseon johtajan Maija Tanninen-Mattilan ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan varsinainen jäsen Sami Muttilaisen.

Samalla vs. toimialajohtaja päätti, että pöytäkirjanote käy valtakirjasta kokousta varten.

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 12.12.2018, 12 § oikeuttaa toimialat, virastot ja liikelaitokset edustamaan kaupunkia toimialaansa kuuluvien yhdistysten ja verkostojen vuosikokouksissa ja muissa jäsenten kokouksissa, joissa kaupunki on jäsenenä.

Samalla konsernijaosto oikeutti toimialat, virastot ja liikelaitokset tarvittaessa nimeämään vuosikokouksessa tai muissa jäsenten kokouksessa hallituksen jäseneksi esitettävän henkilön tilanteissa, joissa yhdistyksen tai verkoston sääntöjen mukaista hallitusjäsenten minimimäärää ei muuten saada kokoon, tai muissa vastaavissa tilanteissa, joissa kaupunkia pyydetään nimeämään jäsen hallitukseen.

This decision was published on 07.05.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Kirsi Peltonen, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 87049

kirsi.peltonen@hel.fi

Decisionmaker

Tuula Haavisto
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Attachments

1. Kokouskutsu 18.3.2019, Suomen museoliitto
2. Kokouskutsu 18.3.2019, liite, ohjelma, Suomen museoliitto

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.