Suomen museoliiton 96. vuosikokous 16.5.2019 ja valtakunnalliset museopäivät 15.-17.5.2019, Tampere

HEL 2019-003688
More recent handlings
§ 46

Suomen museoliiton 97. vuosikokous 1.9.2020 ja valtakunnalliset museopäivät 1.9.-2.9.2020 Helsingissä

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti nimetä Helsingin kaupungin virallisiksi kokousedustajiksi valtakunnallisten museopäivien yhteydessä Helsingissä 1.9.2020 pidettävään Suomen museoliiton 97. vuosikokoukseen HAM Helsingin taidemuseon johtajan Maija Tanninen-Mattilan ja va. kaupunginmuseon museonjohtajan Minna Sarantola-Weissin sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan varsinaiset jäsenet Sami Muttilaisen ja Arja Karhuvaaran.

Samalla toimialajohtaja päätti, että pöytäkirjanote käy valtakirjasta kokousta varten.

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 12.12.2018, 12 § oikeuttaa toimialat, virastot ja liikelaitokset edustamaan kaupunkia toimialaansa kuuluvien yhdistysten ja verkostojen vuosikokouksissa ja muissa jäsenten kokouksissa, joissa kaupunki on jäsenenä.

Samalla konsernijaosto oikeutti toimialat, virastot ja liikelaitokset tarvittaessa nimeämään vuosikokouksessa tai muissa jäsenten kokouksessa hallituksen jäseneksi esitettävän henkilön tilanteissa, joissa yhdistyksen tai verkoston sääntöjen mukaista hallitusjäsenten minimimäärää ei muuten saada kokoon, tai muissa vastaavissa tilanteissa, joissa kaupunkia pyydetään nimeämään jäsen hallitukseen.

This decision was published on 18.08.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Kirsi Peltonen, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 87049

kirsi.peltonen@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja