Hankinta, ohjelmistorobotiikan ylläpito- ja kehityspalvelut, palvelukeskusliikelaitos

HEL 2019-006070
More recent handlings
§ 4

Optiokauden käyttöönotto HEL 2019-006070 Ohjelmistorobotiikan(RPA) ylläpito- ja kehityspalvelut

Yksikönjohtaja

Päätös

Yksikönjohtaja päätti ottaa HEL 2019-006070 Ohjelmistorobotiikan
(RPA) ylläpito- ja kehityspalvelut toisen optiovuoden käyttöön.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitoksen puhelin- ja hyvinvointipalveluiden yksikönjohtaja päätti palvelukeskuksen Ohjelmistorobotiikan (RPA) ylläpito- ja kehityspalvelut HEL 2019-006070 hankinnasta 22.08.2019 §5, hyväksyä Lekab Communication Systems Oy:n tarjouksen palvelukeskuksen Ohjelmistorobotiikan (RPA) ylläpito- ja kehityspalvelut toimittamisesta ajalla 24.10.2019 - 23.10.2021 sekä että sopimusta voidaan jatkaa sen päättymisen jälkeen vielä 1+1 optiovuodella.

This decision was published on 29.04.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Ville Hiltunen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 22904

ville.hiltunen@hel.fi

Decisionmaker

Hanna-Leena Tastula
yksikönjohtaja