Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Hankinta, ohjelmistorobotiikan ylläpito- ja kehityspalvelut, palvelukeskusliikelaitos

HEL 2019-006070
Ärendet har nyare handläggningar
§ 4

Optiokauden käyttöönotto HEL 2019-006070 Ohjelmistorobotiikan(RPA) ylläpito- ja kehityspalvelut

Enhetsdirektör

Päätös

Yksikönjohtaja päätti ottaa HEL 2019-006070 Ohjelmistorobotiikan
(RPA) ylläpito- ja kehityspalvelut toisen optiovuoden käyttöön.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitoksen puhelin- ja hyvinvointipalveluiden yksikönjohtaja päätti palvelukeskuksen Ohjelmistorobotiikan (RPA) ylläpito- ja kehityspalvelut HEL 2019-006070 hankinnasta 22.08.2019 §5, hyväksyä Lekab Communication Systems Oy:n tarjouksen palvelukeskuksen Ohjelmistorobotiikan (RPA) ylläpito- ja kehityspalvelut toimittamisesta ajalla 24.10.2019 - 23.10.2021 sekä että sopimusta voidaan jatkaa sen päättymisen jälkeen vielä 1+1 optiovuodella.

Detta beslut publicerades 29.04.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Ville Hiltunen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 22904

ville.hiltunen@hel.fi

Beslutsfattare

Hanna-Leena Tastula
yksikönjohtaja