Tarkastuslautakunnalle vuonna 2019 informoitavat asiat

HEL 2019-007303
More recent handlings
Case 3. / 58 §

Kaupunkistrategian seuranta ja johtamisjärjestelmäuudistuksen arvioinnin tulokset

Audit Committee

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi strategiapäällikön ja erityissuunnittelijan esitykset kaupunkistrategian seurannasta ja johtamisjärjestelmäuudistuksen arvioinnin tuloksista.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Tarkastuslautakunnan vuoden 2019 arviointisuunnitelmaan sisältyy informoitavana asiana kaupunkistrategian seuranta. Kokoukseen on kutsuttu strategiapäällikkö kaupunginkansliasta esittelemään aihetta. Asian käsittelyyn on varattu noin 30 minuuttia.

Tarkastuslautakunnan vuoden 2019 arviointisuunnitelmaan sisältyy informoitavana asiana johtamisjärjestelmäuudistuksen arvioinnin tulokset. Kokoukseen on kutsuttu kaupunginkanslian erityissuunnittelija esittelemään aihetta. Asian käsittelyyn on varattu noin 30 minuuttia.

Close

This decision was published on 22.08.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Ask for more info

Minna Tiili, arviointipäällikkö, puhelin: +310931036545

minna.tiili@hel.fi