Tarkastuslautakunnalle vuonna 2019 informoitavat asiat

HEL 2019-007303
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 58 §

Kaupunkistrategian seuranta ja johtamisjärjestelmäuudistuksen arvioinnin tulokset

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi strategiapäällikön ja erityissuunnittelijan esitykset kaupunkistrategian seurannasta ja johtamisjärjestelmäuudistuksen arvioinnin tuloksista.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Tarkastuslautakunnan vuoden 2019 arviointisuunnitelmaan sisältyy informoitavana asiana kaupunkistrategian seuranta. Kokoukseen on kutsuttu strategiapäällikkö kaupunginkansliasta esittelemään aihetta. Asian käsittelyyn on varattu noin 30 minuuttia.

Tarkastuslautakunnan vuoden 2019 arviointisuunnitelmaan sisältyy informoitavana asiana johtamisjärjestelmäuudistuksen arvioinnin tulokset. Kokoukseen on kutsuttu kaupunginkanslian erityissuunnittelija esittelemään aihetta. Asian käsittelyyn on varattu noin 30 minuuttia.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 22.08.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Minna Tiili, arviointipäällikkö, puhelin: +310931036545

minna.tiili@hel.fi