Hankinta, langattomat Helnet-liittymät päiväkoteihin, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2019-008484
More recent handlings
§ 11
This decisionmaker is no longer active

Langattomien Helnet-liittymien hankinta päiväkoteihin

Tietohallintopäällikkö

Päätös

Tietohallintopäällikkö päätti hankkia langattomien Helnet-liittymien toimituksen 174 päiväkotiin Elisa Oyj:ltä. Hankinnan arvonlisäveroton hinta on enintään 65 000,00 euroa, joka maksetaan tililtä: 437650, sisäinen tilausnumero 1483000014, Tietohallintopalvelu, Hallinto ICT.

Päätöksen perustelut

Langattomilla Helnet-liittymillä korvataan päiväkotien nykyiset ADSL- ja VDSL-liittymät. Hankittavat liittymät ovat nopeampia ja niiden kautta saadaan tarvittaessa toteutettua useampia verkkoja päiväkoteihin.

Hankinta tehdään Elisa Oyj:n ja Helsingin kaupungin välisen palvelusopimuksen Helnet-verkosta mukaisesti.

This decision was published on 26.08.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Close

Ask for more info

Martti Kukkonen, tietoturvapäällikkö, puhelin: 09 310 20350

martti.kukkonen@hel.fi

Decisionmaker

Soili Haapala
tietohallintopäällikkö

Attachments

1. Confidential: JulkL 24 § 1 mom 20 k.

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.