Hankinta, langattomat Helnet-liittymät päiväkoteihin, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2019-008484
Ärendet har nyare handläggningar
§ 11
Denna beslutsfattare är inte längre aktiv

Langattomien Helnet-liittymien hankinta päiväkoteihin

Informationsförvaltningschef

Päätös

Tietohallintopäällikkö päätti hankkia langattomien Helnet-liittymien toimituksen 174 päiväkotiin Elisa Oyj:ltä. Hankinnan arvonlisäveroton hinta on enintään 65 000,00 euroa, joka maksetaan tililtä: 437650, sisäinen tilausnumero 1483000014, Tietohallintopalvelu, Hallinto ICT.

Päätöksen perustelut

Langattomilla Helnet-liittymillä korvataan päiväkotien nykyiset ADSL- ja VDSL-liittymät. Hankittavat liittymät ovat nopeampia ja niiden kautta saadaan tarvittaessa toteutettua useampia verkkoja päiväkoteihin.

Hankinta tehdään Elisa Oyj:n ja Helsingin kaupungin välisen palvelusopimuksen Helnet-verkosta mukaisesti.

Detta beslut publicerades 26.08.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Stäng

Mer information fås av

Martti Kukkonen, tietoturvapäällikkö, puhelin: 09 310 20350

martti.kukkonen@hel.fi

Beslutsfattare

Soili Haapala
tietohallintopäällikkö

Bilagor

1. Confidential: JulkL 24 § 1 mom 20 k.

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.