Hankinta, optiokauden käyttöönotto, ohjelmistorobotiikkapalvelut, taloushallintopalveluliikelaitos

HEL 2019-010463
More recent handlings
§ 18

Optiokauden käyttöönotto taloushallintopalveluliikelaitoksen ohjelmistorobotiikkapalvelua koskevassa sopimuksessa

Toimitusjohtaja

Päätös

Taloushallintopalveluliikelaitoksen toimitusjohtaja päätti ottaa käyttöön ohjelmistorobotiikkapalvelua koskevan yhden (1) vuoden mittaisen optiokauden ajalle 23.1.2020- 22.1.2021. Optiokauden arvioitu arvonlisäveroton arvo on noin 105 000 euroa.

Päätöksen perustelut

Taloushallintopalveluliikelaitoksen toimitusjohtaja on tehnyt päätöksen ohjelmistorobotiikkapalveluiden hankinnasta (15.12.2017, § 16). Päätöksen hankintakautta voidaan jatkaa yhden (1) vuoden mittaisella optiokaudella.

This decision was published on 10.10.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Päivi Lahti, prosessipäällikkö, puhelin: +358931073042

paivi.lahti@hel.fi

Decisionmaker

Tuija Kuivalainen
toimitusjohtaja