Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Hankinta, optiokauden käyttöönotto, ohjelmistorobotiikkapalvelut, taloushallintopalveluliikelaitos

HEL 2019-010463
Ärendet har nyare handläggningar
§ 18

Optiokauden käyttöönotto taloushallintopalveluliikelaitoksen ohjelmistorobotiikkapalvelua koskevassa sopimuksessa

Verkställande direktör

Päätös

Taloushallintopalveluliikelaitoksen toimitusjohtaja päätti ottaa käyttöön ohjelmistorobotiikkapalvelua koskevan yhden (1) vuoden mittaisen optiokauden ajalle 23.1.2020- 22.1.2021. Optiokauden arvioitu arvonlisäveroton arvo on noin 105 000 euroa.

Päätöksen perustelut

Taloushallintopalveluliikelaitoksen toimitusjohtaja on tehnyt päätöksen ohjelmistorobotiikkapalveluiden hankinnasta (15.12.2017, § 16). Päätöksen hankintakautta voidaan jatkaa yhden (1) vuoden mittaisella optiokaudella.

Detta beslut publicerades 10.10.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Päivi Lahti, prosessipäällikkö, puhelin: +358931073042

paivi.lahti@hel.fi

Beslutsfattare

Tuija Kuivalainen
toimitusjohtaja