Kokousajat, liikenneliikelaitoksen johtokunta vuonna 2020

HEL 2019-010814
More recent handlings
Case 4. / 73 §

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan kokousajat vuonna 2020

Board of Helsinki City Transport

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti pitää varsinaiset kokouksensa syyskaudella 2020 klo 8:15 alkaen seuraavasti:

 • 21.8.
 • 30.9.
 • 29.10.
 • 19.11.
 • 3.12.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Johtokunta päättää varsinaisista kokouksistaan kutakin kalenterivuotta varten erikseen ja kokoontuu ylimääräisiin kokouksiinsa puheenjohtajan kutsusta.

Varsinaisten kokousten lisäksi johtokunta pitää iltakoulukokouksia, jotka alustavan suunnitelman mukaan pidettäisiin syyskaudella 2020
klo 16:00 alkaen seuraavasti:

 • 17.9.
 • 15.10.
 • 12.11.
 • 17.12.
Close

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 21.11.2019 § 185

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti pitää varsinaiset kokouksensa kevätkaudella 2020 klo 8:15 alkaen seuraavasti:

 • 23.1.
 • 6.2.
 • 5.3.
 • 2.4.
 • 30.4.
 • 4.6.

28.10.2019 Pöydälle

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Rain Mutka, hallintopäällikkö, puhelin: 310 35108

rain.mutka@hel.fi
Close

This decision was published on 08.05.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Ask for more info

Jukka Hämäläinen, hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 20911

jukka.hamalainen@hel.fi