Kokousajat, liikenneliikelaitoksen johtokunta vuonna 2020

HEL 2019-010814
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 4. / 73 §

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan kokousajat vuonna 2020

Direktionen för trafikaffärsverket

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti pitää varsinaiset kokouksensa syyskaudella 2020 klo 8:15 alkaen seuraavasti:

 • 21.8.
 • 30.9.
 • 29.10.
 • 19.11.
 • 3.12.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Johtokunta päättää varsinaisista kokouksistaan kutakin kalenterivuotta varten erikseen ja kokoontuu ylimääräisiin kokouksiinsa puheenjohtajan kutsusta.

Varsinaisten kokousten lisäksi johtokunta pitää iltakoulukokouksia, jotka alustavan suunnitelman mukaan pidettäisiin syyskaudella 2020
klo 16:00 alkaen seuraavasti:

 • 17.9.
 • 15.10.
 • 12.11.
 • 17.12.
Stäng

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 21.11.2019 § 185

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti pitää varsinaiset kokouksensa kevätkaudella 2020 klo 8:15 alkaen seuraavasti:

 • 23.1.
 • 6.2.
 • 5.3.
 • 2.4.
 • 30.4.
 • 4.6.

28.10.2019 Pöydälle

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Rain Mutka, hallintopäällikkö, puhelin: 310 35108

rain.mutka@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 08.05.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Mer information fås av

Jukka Hämäläinen, hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 20911

jukka.hamalainen@hel.fi