Hankinta, irtokalusteet, Lpk Aada ja Lp Ida

HEL 2019-011144
More recent handlings
§ 28

ERHEPYKÄLÄ

Hankintapäällikkö

This decision was published on 08.11.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Päivi Koskinen, johtava hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 86341

paivi.koskinen@hel.fi

Decisionmaker

Kari Salovaara
hankintapäällikkö