Hankinta, irtokalusteet, Lpk Aada ja Lp Ida

HEL 2019-011144
Ärendet har nyare handläggningar
§ 28

ERHEPYKÄLÄ

Upphandlingschefen

Detta beslut publicerades 08.11.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Päivi Koskinen, johtava hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 86341

paivi.koskinen@hel.fi

Beslutsfattare

Kari Salovaara
hankintapäällikkö