Sopimusmuutos, Jamix-järjestelmän siirto pilvipalveluun, Stadin ammattiopisto

HEL 2019-011199
More recent handlings
§ 6
This decisionmaker is no longer active

Sopimusmuutos, Jamix-järjestelmän siirto pilvipalveluun, Stadin ammattiopisto

Tietohallintopäällikkö

Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tietohallinnon tietohallintopäällikkö päätti hankkia JAMIX järjestelmän siirron Kaskon konesalista toimittajan pilvipalvelun.

Tarjotun palvelun perustamishinta on enintään 4 000 euroa (alv. 0%). Ylläpitokustannukset vuosittain enintään 8400 euroa, neljän vuoden kustannukset 34 000 euroa.

TILI = 434105, Sisäinen tilinumero 1483423014.

Päätöksen perustelut

Kaskon tietohallinto on tehnyt periaatepäätöksen omassa konesalissa olevien järjestelmien siirron pilvipalveluun tapauskohtaisesti. Jamix soveltuu toimittajan pilvipalveluun hyvin.

Hankinnan kokonaisarvo alittaa hankintalain (1397/2016) 25 §:n mukaisen tavara-ja palveluhankinnan kansallisen kynnysarvon. Hankintaan sovelletaan Helsingin kaupungin pienhankintojen ohjeistusta (päiväys 9.4.2018). Hankinta toteutetaan suorahankintana, koska on kyse olemassa olevan järjestelmän päivittämisestä uudempaan versioon.

Hankinnassa on huomioitu Helsingin kaupungin harmaan talouden torjuntaohjetta
(kansliapäällikön päätös § 205, 12.10.2018).

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta myöhemmin allekirjoitettavalla sopimuksella.

Sovelletut säädökset: Hallintolaki (434/2003) 43, 44 ja 45 §.

This decision was published on 31.03.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Close

Ask for more info

Pertti Koskela, ICT-asiantuntija, puhelin: 09 310 88691

pertti.koskela@hel.fi

Decisionmaker

Soili Haapala
tietohallintopäällikkö

Attachments

1. Confidential: JulkL 24 § 1 mom 20 k.
2. Confidential: JulkL 24 § 1 mom 20 k.
3. Confidential: JulkL 24 § 1 mom 20 k.
4. Confidential: JulkL 24 § 1 mom 20 k.
5. Confidential: JulkL 24 § 1 mom 20 k.
6. Confidential: JulkL 24 § 1 mom 20 k.

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.