Sopimusmuutos, Jamix-järjestelmän siirto pilvipalveluun, Stadin ammattiopisto

HEL 2019-011199
Ärendet har nyare handläggningar
§ 6
Denna beslutsfattare är inte längre aktiv

Sopimusmuutos, Jamix-järjestelmän siirto pilvipalveluun, Stadin ammattiopisto

Informationsförvaltningschef

Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tietohallinnon tietohallintopäällikkö päätti hankkia JAMIX järjestelmän siirron Kaskon konesalista toimittajan pilvipalvelun.

Tarjotun palvelun perustamishinta on enintään 4 000 euroa (alv. 0%). Ylläpitokustannukset vuosittain enintään 8400 euroa, neljän vuoden kustannukset 34 000 euroa.

TILI = 434105, Sisäinen tilinumero 1483423014.

Päätöksen perustelut

Kaskon tietohallinto on tehnyt periaatepäätöksen omassa konesalissa olevien järjestelmien siirron pilvipalveluun tapauskohtaisesti. Jamix soveltuu toimittajan pilvipalveluun hyvin.

Hankinnan kokonaisarvo alittaa hankintalain (1397/2016) 25 §:n mukaisen tavara-ja palveluhankinnan kansallisen kynnysarvon. Hankintaan sovelletaan Helsingin kaupungin pienhankintojen ohjeistusta (päiväys 9.4.2018). Hankinta toteutetaan suorahankintana, koska on kyse olemassa olevan järjestelmän päivittämisestä uudempaan versioon.

Hankinnassa on huomioitu Helsingin kaupungin harmaan talouden torjuntaohjetta
(kansliapäällikön päätös § 205, 12.10.2018).

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta myöhemmin allekirjoitettavalla sopimuksella.

Sovelletut säädökset: Hallintolaki (434/2003) 43, 44 ja 45 §.

Detta beslut publicerades 31.03.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Stäng

Mer information fås av

Pertti Koskela, ICT-asiantuntija, puhelin: 09 310 88691

pertti.koskela@hel.fi

Beslutsfattare

Soili Haapala
tietohallintopäällikkö

Bilagor

1. Confidential: JulkL 24 § 1 mom 20 k.
2. Confidential: JulkL 24 § 1 mom 20 k.
3. Confidential: JulkL 24 § 1 mom 20 k.
4. Confidential: JulkL 24 § 1 mom 20 k.
5. Confidential: JulkL 24 § 1 mom 20 k.
6. Confidential: JulkL 24 § 1 mom 20 k.

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.