Hankinta, raitiotieradan kielisovitukset, liikenneliikelaitos

HEL 2019-012618
More recent handlings
Case 11. / 219 §

Hankinta, raitiotieradan kielisovitukset, liikenneliikelaitos

Board of Helsinki City Transport

Päätös

Esittelijä peruutti ehdotuksensa ennen keskustelun alkamista, ja asia poistettiin esityslistalta.

This decision was published on 20.12.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

yksikön johtaja
Petri Lumijärvi

Ask for more info

Jari Lukkarinen, tekninen asiantuntija, puhelin: 09 310 70446

jari.lukkarinen@hel.fi

Jani Nummila , logistiikkasuunnittelija, puhelin: 09 310 34847

jani.nummila@hel.fi