Hankinta, raitiotieradan kielisovitukset, liikenneliikelaitos

HEL 2019-012618
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 11. / 219 §

Hankinta, raitiotieradan kielisovitukset, liikenneliikelaitos

Direktionen för trafikaffärsverket

Päätös

Esittelijä peruutti ehdotuksensa ennen keskustelun alkamista, ja asia poistettiin esityslistalta.

Detta beslut publicerades 20.12.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

yksikön johtaja
Petri Lumijärvi

Mer information fås av

Jari Lukkarinen, tekninen asiantuntija, puhelin: 09 310 70446

jari.lukkarinen@hel.fi

Jani Nummila , logistiikkasuunnittelija, puhelin: 09 310 34847

jani.nummila@hel.fi