Tulosbudjetti vuonna 2020 ja talousarvion toteutumisennusteet, tarkastuslautakunta ja tarkastusvirasto

HEL 2019-012703
More recent handlings
Case 6. / 39 §

Tarkastuslautakunnan ja -viraston talousarvion toteutumisennuste 1-2020

Audit Committee

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan ja
-viraston vuoden 2020 ensimmäisen toteutumisennusteen.

Lisäksi lautakunta päätti todeta, ettei ennuste anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Käyttötalouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Toiminnan tavoitteiden toteutumista on varmistettu siirtymällä laajamittaisesti etätyöskentelyyn ja sähköisten sovellusten käyttöön koronavirus-
epidemian aikana. Käyttötalouden ja tavoitteiden tarkemmat ennustetiedot ovat liitteessä 1.

Ennusteiden laadinnassa noudatetaan kaupunginhallituksen antamia vuoden 2020 talousarvion noudattamisohjeita. Talousarvion toteutumis-
ennuste laaditaan kolme kertaa vuoden 2020 aikana. Toteutumisennuste on saatettava lautakunnan tietoon. Lautakunnan on lähetettävä asiasta Kanslian taloussuunnitteluosastolle pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin se on päättänyt ennusteen johdosta ryhtyä.

Close

Tarkastuslautakunta 10.12.2019 § 90

Close

This decision was published on 14.05.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Ask for more info

Vilma Lamminpää, controller, puhelin: 09 310 36581

vilma.lamminpaa@hel.fi