Hankinta, pienet jyräpäällystystyöt 2020,Staran alue A3, Rakentamispalveluliikelaitos

HEL 2019-012888
More recent handlings
§ 6

Pienen kokoluokan päällystetyöt 2020, alue 3, itäiset kaupunginosat Yksikönjohtajan, lisätyöpäätös nro 1

Yksikönjohtaja

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Asfalttihuolto AH Oy:n antaman lisätyötarjouksen

AA 11 /120: 20,00 €/m2 (alv 0%)

AA 16 /120: 20,00 €/m2 (alv 0%)

Mahdollinen käsityölisä + 50 % hintoihin

Lisätyön ennakoitu määrä yhteensä on 410 m2

Lisätyön ennakoitu arvo yhteensä on 8 200,00 € (AVL 8 c §).

Pöytäkirjanote muutoksenhakuohjeineen tiedoksiantona päätöksestä asianosaisille

Päätöksen perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Staran Hankinta, pienet jyräpäällystystyöt 2020 urakan ajalle 1.5 -30.11.2020. Hankinta tämän urakan osalta suoritetaan alkuvuodesta 2020 avointa hankintamenettelyä käyttäen. Edullisemman tarjouksen jättänyt Asfalttihuolto AH Oy valittiin sopimusurakoitsijaksi, rakentamispalvelu liikelaitoksen johtokunnan päätös 19.3.2020 / § 38.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä lisätilauksen, joka ei muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta
sopimusmuutoksesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlaskettu arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15 % alkuperäisen hankintasopimuksen arvosta.

Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Rakennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa alkuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikönjohtajalla on oikeus päättää lisä- ja muutostöistä rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 28.2.2019 /20 § mukaisesti.

Lisätyön tarve aiheutui kaupunkiympäristön tilaamasta Myllyaukion kiveyksen pohjatöiden lisätöistä, joita ei ole alkuperäisessä sopimuksessa.

Saatua lisätyötarjousta voidaan pitää hintatasoltaan, että toimitusehdoiltaan hyväksyttävänä. Lisätyön ennakoitu arvo on tässä kohteessa yhteensä 8 200,00 € (AVL 8 c §). Urakassa ei ole aiemmin tilattu lisä-töitä.

Yksikönjohtajan lisä- ja muutostöiden hankintaoikeus ei ylity tämän päätöksen johdosta.

This decision was published on 03.02.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Close

Ask for more info

Ari Luoto, viherrakennuttaja, puhelin: 09 310 39613

ari.luoto@hel.fi

Decisionmaker

Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Attachments

1. tarjous

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.