Ohje, henkilökohtaisen työsuorituksen arviointi

HEL 2019-013352
More recent handlings
§ 3

Henkilökohtaisen työsuorituksen arviointi

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti antaa liitteen 1 mukaisen henkilökohtaisen työsuorituksen arviointi -ohjeen.

Päätöksen perustelut

Ohjekirje korvaa aikaisemman ohjeen Henkilökohtainen työsuorituksen arviointi 26.1.2018.

This decision was published on 08.01.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Nina Suursalmi, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 43927

nina.suursalmi@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja