Ohje, henkilökohtaisen työsuorituksen arviointi

HEL 2019-013352
Ärendet har nyare handläggningar
§ 3

Henkilökohtaisen työsuorituksen arviointi

Personaldirektör

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti antaa liitteen 1 mukaisen henkilökohtaisen työsuorituksen arviointi -ohjeen.

Päätöksen perustelut

Ohjekirje korvaa aikaisemman ohjeen Henkilökohtainen työsuorituksen arviointi 26.1.2018.

Detta beslut publicerades 08.01.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Nina Suursalmi, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 43927

nina.suursalmi@hel.fi

Beslutsfattare

Nina Gros
henkilöstöjohtaja