Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen, kiinteistö 91-22-699-12, Vallila

HEL 2020-000057
More recent handlings
§ 2

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen, kiinteistökauppa (91-22-699-12), Nilsiänkatu 10, Vallila

Tiimipäällikkö

Päätös

Maanhankintatiimin tiimipäällikkö päätti, että kaupunki ei käytä etuostolain (608/1977) mukaista etuosto-oikeuttaan 23.12.2019 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Kiinteistö Oy Nilsiänkatu 10 (y-tunnus: 0120600-0) on myynyt Helsingin kaupungin Vallilassa sijaitsevan 4 140 m²:n suuruisen kiinteistön 91-22-699-12 rakennuksineen Kiinteistö Oy Kaapelitalolle (y-tunnus: 0873650-6).

Päätöksen perustelut

Kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan po. kaupassa, koska kyseessä on rakennettu kiinteistö, lisäksi ostajana on kaupungin täysin omistama kiinteistöosakeyhtiö. Kohteen kartat ovat liitteenä nro 1.

Toimivalta

Maankäyttöjohtajan delegointipäätöksen (2.6.2017, 12 §) mukaan maanhankintatiimin päälliköllä on oikeus ratkaista etuosto-oikeus kielteisissä tapauksissa lukuun ottamatta periaatteellisesti merkittäviä tai taloudellisesti laajakantoisia asioita.

This decision was published on 10.01.2020

Muutoksenhakukielto

Tästä päätöksestä ei saa hakea muutosta valittamalla.

Sovellettava lainkohta: Etuostolaki 22 § 2 momentti.

Close

Ask for more info

Arto Korkeila, tonttiasiamies, puhelin: 09 310 34294

arto.korkeila@hel.fi

Decisionmaker

Peter Haaparinne
tiimipäällikkö