Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen, kiinteistö 91-22-699-12, Vallila

HEL 2020-000057
Ärendet har nyare handläggningar
§ 2

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen, kiinteistökauppa (91-22-699-12), Nilsiänkatu 10, Vallila

Teamchef

Päätös

Maanhankintatiimin tiimipäällikkö päätti, että kaupunki ei käytä etuostolain (608/1977) mukaista etuosto-oikeuttaan 23.12.2019 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Kiinteistö Oy Nilsiänkatu 10 (y-tunnus: 0120600-0) on myynyt Helsingin kaupungin Vallilassa sijaitsevan 4 140 m²:n suuruisen kiinteistön 91-22-699-12 rakennuksineen Kiinteistö Oy Kaapelitalolle (y-tunnus: 0873650-6).

Päätöksen perustelut

Kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan po. kaupassa, koska kyseessä on rakennettu kiinteistö, lisäksi ostajana on kaupungin täysin omistama kiinteistöosakeyhtiö. Kohteen kartat ovat liitteenä nro 1.

Toimivalta

Maankäyttöjohtajan delegointipäätöksen (2.6.2017, 12 §) mukaan maanhankintatiimin päälliköllä on oikeus ratkaista etuosto-oikeus kielteisissä tapauksissa lukuun ottamatta periaatteellisesti merkittäviä tai taloudellisesti laajakantoisia asioita.

Detta beslut publicerades 10.01.2020

Muutoksenhakukielto

Tästä päätöksestä ei saa hakea muutosta valittamalla.

Sovellettava lainkohta: Etuostolaki 22 § 2 momentti.

Stäng

Mer information fås av

Arto Korkeila, tonttiasiamies, puhelin: 09 310 34294

arto.korkeila@hel.fi

Beslutsfattare

Peter Haaparinne
tiimipäällikkö