Tulosbudjetti vuonna 2020, kaupunginkanslian hallinto-osasto

HEL 2020-001015
More recent handlings
§ 4

Kaupunginkanslian hallinto-osaston vuoden 2020 yksikkökohtaisten tulosbudjettien vahvistaminen

Hallintojohtaja

Päätös

Hallintojohtaja päätti viitaten kansliapäällikön päätökseen 20.12.2019, § 273, vahvistaa hallinto-osaston yksikkökohtaiset tulosbudjetit vuodelle 2020 liitteen mukaisesti

This decision was published on 19.02.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Merja Viiki, taloussuunnittelija, puhelin: 09 310 36314

merja.viiki@hel.fi

Decisionmaker

Juha Summanen
hallintojohtaja