Tulosbudjetti vuonna 2020, kaupunginkanslian hallinto-osasto

HEL 2020-001015
Ärendet har nyare handläggningar
§ 4

Kaupunginkanslian hallinto-osaston vuoden 2020 yksikkökohtaisten tulosbudjettien vahvistaminen

Förvaltningsdirektör

Päätös

Hallintojohtaja päätti viitaten kansliapäällikön päätökseen 20.12.2019, § 273, vahvistaa hallinto-osaston yksikkökohtaiset tulosbudjetit vuodelle 2020 liitteen mukaisesti

Detta beslut publicerades 19.02.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Merja Viiki, taloussuunnittelija, puhelin: 09 310 36314

merja.viiki@hel.fi

Beslutsfattare

Juha Summanen
hallintojohtaja