Käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2020, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, perusopetuksen palvelukokonaisuus

HEL 2020-001554
More recent handlings
§ 194

Suomenkielisten perus- ja erityiskoulujen sekä sairaalakoulun käyttösuunnitelman tarkistaminen.

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti tarkistaa suomenkielisten perus- ja erityiskoulujen sekä sairaalakoulun taloudelliset kehykset vuodelle 2020 liitteen mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Koulujen määrärahaa on tarkistettu voimassa olevien budjetoinnin laskentaperiaatteiden mukaisesti. Kehystarkistuksessa huomioitiin oppilasmäärämuutosten vaikutukset koulun taloudelliseen kehykseen 20.9.2020 laskentapäivän mukaisesti. Määrärahatarkistukset kohdistuivat henkilöstökuluihin, aineisiin ja tarvikkeisiin sekä palveluiden ostoihin.

Käyttösuunnitelman tarkistuksen jälkeen perusopetuksen palvelukokonaisuuden toimintamenot ovat yhteensä 379,34 M€, josta kokonaisuuden keskitetyt toimintamenot ovat 10,44 M€, koulujen toimintamenot 361,53 M€ ja oppilashuollon palvelujen toimintamenot 7,37 M€. Koulujen kehyksien ja alueiden keskitettyjen määrärahojen kokonaissumma on 366,10 M€ sisältäen ulkopuolista hankerahaa yhteensä 4,59 M€.

This decision was published on 20.10.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Anneli Hankala, controller, puhelin: 09 310 23039

anneli.hankala@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja