Tutkimuslupa, Anonyymin rekrytoinnin vaikutukset yhdenvertaisuuteen ja rekrytoinnin onnistumiseen

HEL 2020-001997
More recent handlings
§ 14

Tutkimuslupa: Anonyymin rekrytoinnin vaikutukset yhdenvertaisuuteen ja rekrytoinnin onnistumiseen

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja myönsi tutkimusluvan Palkansaajien tutkimuslaitoksentutkimukselle ”Anonyymin rekrytoinnin vaikutukset yhdenvertaisuuteen ja rekrytoinnin onnistumiseen”. Tutkimuksen toteuttavat Ohto Kanninen ja Tuomo Virkola. Tutkimuslupa on voimassa 31.12.2025 saakka.

Päätöksen perustelut

Anonyymin rekrytoinnin kokeilu käynnistyi kaupungin kaikilla toimialoilla vuoden 2020 alussa kaupunginhallituksen 12.12.2018 päätöksen mukaisesti. Päätöksessään kaupunginhallitus edellytti, että kokemuksista raportoidaan jatkotoimenpiteiden suunnittelun pohjaksi viimeistään vuonna 2020. Osana tätä raportointityötä on tavoitteena tutkia ja testata, kuinka anonymisointi toteutetaan pilottiin valittujen ammattiryhmien osalta ja tämän myötä edetä laajempaa vaikuttavuustutkimukseen ja -arviointiin.

Tutkimuksen tarkoituksena on arvioida anonymisoinnin vaikutuksia rekrytointiin, ja se perustuu anonyymien ja tavanomaisten rekrytointiprosessien vertailuun. Tutkimuksessa tarkastellaan, kuinka anonymisointi vaikuttaa haastattelukutsuun saamiseen sekä lopulliseen rekrytointipäätökseen ja rekrytoinnin onnistumiseen. Lisäksi tutkitaan sitä, kuinka tieto anonymisoinnista vaikuttaa työpaikan hakemiseen. Anonyymin rekrytoinnin arvioinnissa hyödynnetään Helsingin kaupungin rekistereihin perustuvia tutkimusaineistoja. Tutkimusaineisto pohjautuu rekrytointijärjestelmän työnhakijatietoihin sekä anonymisoituihin tietoihin kaupungin työntekijöistä.

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:
Tutkimusraportista ei saa olla tunnistettavissa tutkimukseen osallistuneita henkilöitä. Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia Helsingin kaupungille, ja tutkija saapuu pyydettäessä maksutta esittelemään tutkimuksen tuloksia. Tutkimuksen toteuttaja noudattaa julkisyhteisönä julkisuuslaissa sekä muussa lainsäädännössä olevia salassapitoa, julkisuutta ja yksityisyydensuojaa koskevia säännöksiä.

This decision was published on 03.03.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Aino Lääkkölä-Pyykönen, HR-asiantuntija, puhelin: (0)9 310 36372

aino.laakkola-pyykonen@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja

Attachments

2. Liite2_Lupahakemus
3. Liite3_Aineistokuvaus
4. Liite4_Tietosuojaseloste
5. Liite5_Rekrytointiohje
6. Liite6_Ammattiryhmat

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.