Tutkimuslupa, Anonyymin rekrytoinnin vaikutukset yhdenvertaisuuteen ja rekrytoinnin onnistumiseen

HEL 2020-001997
More recent handlings
§ 41

Tutkimusluvan täydennys tutkimukseen ”Anonyymin rekrytoinnin vaikutukset yhdenvertaisuuteen ja rekrytoinnin onnistumiseen”

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja myönsi tutkimusluvan täydennyksen Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkimukselle ”Anonyymin rekrytoinnin vaikutukset yhdenvertaisuuteen ja rekrytoinnin onnistumiseen”. Tutkimukselle on myönnetty tutkimuslupa 2.3.2020, jossa mainitut ehdot koskevat myös tätä tutkimuslupaa. Tutkimuksen tutkimusasetelma ja aineistonkeruusuunnitelma pysyvät samoina. Tutkimuslupa on voimassa 31.12.2025 saakka.

Päätöksen perustelut

Tutkimuksen tarkoituksena on arvioida anonymisoinnin vaikutuksia rekrytointiin, ja se perustuu anonyymien ja tavanomaisten rekrytointiprosessien vertailuun.

Tutkimuksessa tarkastellaan, kuinka anonymisointi vaikuttaa haastattelukutsun saamiseen sekä lopulliseen rekrytointipäätökseen ja rekrytoinnin onnistumiseen. Lisäksi tutkitaan sitä, kuinka tieto anonymisoinnista vaikuttaa työpaikan hakemiseen.

Anonyymin rekrytoinnin arvioinnissa hyödynnetään Helsingin kaupungin rekistereihin perustuvia tutkimusaineistoja. Tutkimusaineisto pohjautuu rekrytointijärjestelmän
työnhakijatietoihin sekä anonymisoituihin tietoihin kaupungin työntekijöistä.

This decision was published on 24.06.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Aino Lääkkölä-Pyykönen, asiantuntija, puhelin: 09 310 36372

aino.laakkola-pyykonen@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja

Attachments

1. Tutkimuslupahakemus, täydennys
2. Tutkimussuunnitelma, täydennys
3. Tietosuojaseloste, täydennys
4. Pöytäkirjanote 2.3.2021

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.