Aamukouluasia: ajankohtaiset edunvalvontakysymykset

HEL 2020-003589
More recent handlings
Case 5. / 215 §

Aamukouluasia: ajankohtaiset edunvalvontakysymykset

Helsinki City Board

Päätös

Esittelijä poisti asian esityslistalta.

Käsittely

Esittelijä poisti ehdotuksensa esityslistalta ennen kuin keskustelu asiasta oli alkanut.

This decision was published on 07.04.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

pormestari
Jan Vapaavuori

Ask for more info

Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36027

henri.kahonen@hel.fi