Aamukouluasia: ajankohtaiset edunvalvontakysymykset

HEL 2020-003589
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 215 §

Aamukouluasia: ajankohtaiset edunvalvontakysymykset

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Esittelijä poisti asian esityslistalta.

Käsittely

Esittelijä poisti ehdotuksensa esityslistalta ennen kuin keskustelu asiasta oli alkanut.

Päätös tullut nähtäväksi 07.04.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätietojen antaja

Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36027

henri.kahonen@hel.fi