Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen, kiinteistöt 91-439-1-46 ja 91-439-1-3, Ribbingintie 105, Talosaari

HEL 2020-004263
More recent handlings
§ 4

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen, Talosaari

Tiimipäällikkö

Päätös

Maanhankintatiimin tiimipäällikkö päätti, että kaupunki ei käytä etuostolain (608/1977) mukaista etuosto-oikeuttaan 31.3.2020 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa ********** ovat myyneet Helsingin kaupungin Talosaaressa sijaitsevat pinta-alaltaan noin 3000 m²:n ja noin 600 m²:n suuruiset kiinteistöt ********** rakennuksineen **********

Päätöksen perustelut

Kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan po. kaupassa, koska kaupan kohde on rakennettu eikä kaupungilla ole erityisiä perusteita hankkia alueita omistukseensa. Kaupan kohteen kartat ovat liitteinä nro 1 ja 2.

Toimivalta

Maankäyttöjohtajan delegointipäätöksen (2.6.2017, 12 §) mukaan maanhankintatiimin päälliköllä on oikeus ratkaista etuosto-oikeus kielteisissä tapauksissa lukuun ottamatta periaatteellisesti merkittäviä tai taloudellisesti laajakantoisia asioita.

This decision was published on 07.04.2020

Muutoksenhakukielto

Tästä päätöksestä ei saa hakea muutosta valittamalla.

Sovellettava lainkohta: Etuostolaki 22 § 2 momentti.

Close

Ask for more info

Arto Korkeila, tonttiasiamies, puhelin: 09 310 34294

arto.korkeila@hel.fi

Decisionmaker

Peter Haaparinne
tiimipäällikkö

Attachments

1. Liitekartta 1:1 000
2. Liitekartta 1:10 000

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.