Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen, kiinteistöt 91-439-1-46 ja 91-439-1-3, Ribbingintie 105, Talosaari

HEL 2020-004263
Ärendet har nyare handläggningar
§ 4

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen, Talosaari

Teamchef

Päätös

Maanhankintatiimin tiimipäällikkö päätti, että kaupunki ei käytä etuostolain (608/1977) mukaista etuosto-oikeuttaan 31.3.2020 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa ********** ovat myyneet Helsingin kaupungin Talosaaressa sijaitsevat pinta-alaltaan noin 3000 m²:n ja noin 600 m²:n suuruiset kiinteistöt ********** rakennuksineen **********

Päätöksen perustelut

Kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan po. kaupassa, koska kaupan kohde on rakennettu eikä kaupungilla ole erityisiä perusteita hankkia alueita omistukseensa. Kaupan kohteen kartat ovat liitteinä nro 1 ja 2.

Toimivalta

Maankäyttöjohtajan delegointipäätöksen (2.6.2017, 12 §) mukaan maanhankintatiimin päälliköllä on oikeus ratkaista etuosto-oikeus kielteisissä tapauksissa lukuun ottamatta periaatteellisesti merkittäviä tai taloudellisesti laajakantoisia asioita.

Detta beslut publicerades 07.04.2020

Muutoksenhakukielto

Tästä päätöksestä ei saa hakea muutosta valittamalla.

Sovellettava lainkohta: Etuostolaki 22 § 2 momentti.

Stäng

Mer information fås av

Arto Korkeila, tonttiasiamies, puhelin: 09 310 34294

arto.korkeila@hel.fi

Beslutsfattare

Peter Haaparinne
tiimipäällikkö

Bilagor

1. Liitekartta 1:1 000
2. Liitekartta 1:10 000

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.