Hanke, määräraha Helsinki-Apu -toimintamallin toimeenpanoon ja johtajan nimeäminen, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2020-004768
More recent handlings
§ 22

Helsinki-apu -toimintamallin toimeenpano ajalle 19.3. - 31.5.2020

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti Helsinki-apu –toiminnasta ja toimintaan osoitetusta 200 000 euron määrärahasta, liitteen mukaisesti.

Lisäksi toimialajohtaja päätti nimetä nuorisopalvelukokonaisuuden läntisen alueen aluepäällikkö Tiina Hörkön Helsinki-avun johtajaksi ajalle 19.3.-31.5.2020.

Samalla toimialajohtaja päätti valtuuttaa Helsinki-avun johtajan lisäksi hallintojohtajan allekirjoittamaan Helsinki-avun kumppanuuksia koskevat sopimukset sekä Helsinki-avun henkilöstöhallinnon päätöksentekoa koskevat asiakirjat.

Päätöksen perustelut

Toimialajohtaja toimeenpanee (hallintosääntö 14 luku 1 §) kansliapäällikön päätöksen 23.3.2020 § 70.

Kansliapäällikkö päätti käynnistää ikääntyneiden Helsinki-avun yhteistyössä Helsingin seurakuntayhtymän ja helsinkiläisten kansalaisjärjestöjen kanssa, ja että Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala vastaa toimintamallista kaupunkitasolla.

Lisäksi kansliapäällikkö päätti, että Helsinki-apuun voidaan käyttää enintään 200 000 euroa.

Helsinki-apua koskevat aiemmat päätökset ovat:

Toimialajohtajan hankintaoikeuspäätös 30.3.2020 § 19
Päätös oikeuttaa nimetyt henkilöt toteuttamaan Helsinki-apu -hankkeen toimintaan liittyviä hankintoja 30.3.2020 lähtien.

Kulttuurin ja vapaa-ajan lautakunnan 31.3.2020 § 54 päätöksessä aluepäällikkö Tiina Hörkkö vapautetaan vakinaiseen tehtävään liittyvästä virkavastuusta aikavälillä 19.3.-31.5.2020 sekä virkavastuu ja viranhaltijapäätökset siirretään nuorisoasiainjohtajalle.

This decision was published on 15.04.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Marko Luukkanen, lakimies, puhelin: 09 310 89130

marko.luukkanen@hel.fi

Pia Uljas, hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 87042

pia.uljas@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Attachments

1. Liite1_yhteistyö

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.