Määrärahojen kohdentaminen, työterveyskyselyn tulosten perusteella valittujen työyksiköiden kehittäminen

HEL 2020-005326
More recent handlings
§ 27

Työterveyskyselyn 2019 tuloksen perusteella valittujen työyksiköiden kehittäminen

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti hyväksyä liitteessä olevat ehdotetut kehittämishankkeet ja myöntää niille kehittämisrahaa yhteensä 71 535,00 euroa.

Päätöksen perustelut

Kaupunkitasoisen toimintamallin mukaisesti Työterveyskyselyn tulosten perusteella työpaikkojen työkyky- tai sosiaalisen pääoman riskeihin reagoidaan systemaattisesti.

Kaikille työyksiköille, joiden Työterveyskyselyn 2019 sosiaalisen pääoman tai työkykyriskien tulos poikkeaa tilastollisesti merkitsevästi toimialan ja tai kaupungin tuloksesta, laaditaan kehittämisohjelma toimenpiteineen.

Kehittämistoimenpiteiden kustannuksista 50 % korvataan keskushallinnosta ja toimiala tai liikelaitos maksaa itse 50 % kehittämiskustannuksista. Korvaukset maksetaan kaupungin yhteisistä työhyvinvointimäärärahoista henkilöstöosaston sisäiseltä tilaukselta 1836400010.

Toimialat ovat lähettäneet hakemuksensa kaupunginkansliaan ja ne on arvioitu henkilöstöosastolla. Valmiit ja toteuttamiskelpoiset suunnitelmat olivat edellytyksenä rahansaamiseen. Rahaa ei myönnetty lisätyövoiman palkkaamiseen työyksikköön.

This decision was published on 28.04.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Titi Heikkilä, työhyvinvointipäällikkö, puhelin: 09 310 36127

titi.heikkila@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja

Attachments

1. Työterveyskysely 2019 kehitettävät työyhteisöt

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.