Muutos, lukuvuositodistuksen liitteenä oleva käyttäytymisen arviointiasteikko, Malmin peruskoulu

HEL 2020-005835
More recent handlings
§ 41

Muutos Malmin peruskoulun lukuvuositodistuksen liitteenä olevan käyttäytymisen arvioinnin arviointiasteikkoon luokilla 1-9

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti hyväksyä muutoksen Malmin peruskoulun lukuvuositodistuksen liitteenä olevan käyttäytymisen arvioinnin arviointiasteikkoon luokilla 1-9 johtokunnan esityksen mukaisesti ja otettavaksi käyttöön keväällä 2020.

Päätöksen perustelut

Opetushallitus on 22.12.2014 antanut määräyksen perusopetuksen valtakunnallisista perusteista, jotka on otettu käyttöön portaittain alkaen 1.8.2016. Opetussuunnitelmassa on yhteinen osuus, vuosiluokkakokonaisuudet 1-2, 3-6 ja 7-9 sekä oppiaineosuus. Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelman yhteinen osuus koostuu kunta- ja koulukohtaisista osuuksista. Opetuslautakunnan suomenkielinen
jaosto on hyväksynyt koulujen kieliohjelmat ja painotetut opetukset kokouksessaan 24.2.2015 (§ 11 ja 12). Opetussuunnitelman kuntakohtainen osuus on hyväksytty opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa 16.6.2015 (§ 61) ja vuosiluokkakokonaisuudet 1.3.2016 (§ 14). Koulukohtaiset osuudet on hyväksytty opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa 21.6.2016 (§ 57).

Opetussuunnitelma on koulun opetuksen ja kasvatuksen työväline.
Opetussuunnitelmaa muutetaan ja tarkennetaan koulun opetuksen ja kasvatuksen tavoitteiden ja tarpeiden mukaisesti.

Malmin koulun johtokunta on esittänyt koulukohtaisia muutoksia lukuvuositodistuksen liitteenä olevan käyttäytymisen arvioinnin arviointiasteikkoon luokilla 1-9 ja otettavaksi käyttöön keväällä 2020:

Arviointiasteikko on tällä hetkellä seuraava:
 Toimit säännöllisesti tavoitteiden mukaisesti.
 Toimit useimmiten tavoitteiden mukaisesti.
 Toimit harvoin tavoitteiden mukaisesti.
 Et toimi tavoitteiden mukaisesti.

Arviointiasteikossa on todettu seuraavia puutteita:
1. "Toimit säännöllisesti tavoitteiden mukaisesti." tai "Toimit useimmiten tavoitteiden mukaisesti."- välinen raja on epäselvä sekä opettajille että huoltajille. Sanat säännöllisesti ja useimmiten ovat niin samankaltaisia tulkinnaltaan, että on vaikea tunnistaa, kumpi on parempi arvosana.
2. Hyppäys arvosanasta "Toimit useimmiten tavoitteiden mukaisesti." arvosanaan "Toimit harvoin tavoitteiden mukaisesti." on liian suuri. Keskitason oppilaalle ei löydy kuvaavaa arvosanaa tästä arviointiasteikosta.

Koulun arviointityöryhmän saamien ehdotusten perusteella ehdotetaan uudeksi asteikoksi:
Toimit säännöllisesti tavoitteiden mukaisesti.
 Toimit yleensä tavoitteiden mukaisesti.
 Toimit vaihtelevasti tavoitteiden mukaisesti.
 Toimit harvoin tavoitteiden mukaisesti.

Koulujen muutosesitykset ovat pedagogisesti perusteltuja ja noudattavat opetushallituksen 22.12.2014 antamia perusteita sekä kuntakohtaisia ohjeita.

This decision was published on 04.05.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Annika Naski, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 88047

annika.naski@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja

Attachments

1. Esitys arviointiasteikon muutoksesta Malmin peruskoulussa
2. Pöytäkirja Malmin peruskoulu johtokunta 8.4.2020

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.