Kokoonpano, työryhmä, tehtävän vaativuuden arviointi TVA-työryhmä, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2020-007588
More recent handlings
§ 38

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan teknisen sopimuksen (TS) TVA-arviointiryhmän (tehtävän vaativuuden arviointi) nimeäminen

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti nimetä toimialan tehtävien vaativuuden arviointiryhmän (TVA -arviointiryhmän), jonka tehtävänä on käsitellä toimialan teknisen sopimuksen TS TVA-työtä.

Arviointiryhmään nimetään kolme työnantajan edustajaa. Yksi edustaja nimetään kulttuuripalveluista, yksi liikuntapalveluista ja yksi hallinto- ja tukipalveluista.

Järjestöneuvottelukunta on nimennyt edustajansa.

Arviointiryhmässä voidaan kuulla asiantuntijajäseniä.

Työnantajan edustajat:
palvelussuhdepäällikkö Marjo Kuosa (pj.)
Kulttuuripalvelut
johtaja Ulla Bergström, Kulttuuritalo Stoa
Liikuntapalvelut
yksikön päällikkö Harri Uusimäki, Ylläpitoyksikkö
Hallinto-  ja tukipalvelut
tilapalvelupäällikkö Matti Kuusela, Tilapalvelut
Henkilöstöjärjestöt
JUKO, Raija Cser ja Olli Mäki
JHL, Raija Sneck-Lehto
JYTY, Antti Pajala

Päätöksen perustelut

TVA-arviointiryhmän tehtävänä on ohjata seurata ja arvioida TVA-työn toteuttamista, kehittää arviointityötä ja varmistaa sen ajantasaisuus sekä muodostaa toimialan arviointikartta (TS) ja varmistaa tehtävien vaativuusjärjestys. TVA-arviointiryhmä ottaa kantaa siihen, missä tehtävissä voidaan tehdä ryhmäkuvauksia ja sopia ryhmäkuvausten laatimiseen osallistuvista henkilöistä ja ko. ammattialan edustajista.

Arviointiryhmät ovat yhteistoimintaelimiä, joissa varmistetaan henkilöstön edustuksellinen osallistuminen TVA-työhön.

This decision was published on 10.06.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Anu Halonen, HR-asiantuntija, puhelin: 09 310 87725

anu.halonen2@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja