Kokoonpano, työryhmä, tehtävän vaativuuden arviointi TVA-työryhmä, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2020-007588
More recent handlings
§ 37

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan KVTES tehtävän vaativuuden arviointi (TVA) -ryhmän nimeäminen

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti nimetä toimialan tehtävien vaativuuden arviointiryhmän (TVA-arviointiryhmän), jonka tehtävänä on käsitellä toimialan palkkahinnoittelukohtien luokitukset KVTES:n palkkaliitteen 2 Kulttuurin ja vapaa-aikapalvelujen henkilöstö sekä niiden toimialan muiden tehtävien osalta, joita ei käsitellä toimialarajat ylittävässä TVA-arviointiryhmässä.

Arviointiryhmään nimetään neljä työnantajan edustajaa. Ýksi edustaja kirjastopalveluista, kulttuuripalveluista, liikuntapalveluista ja nuorisopalveluista.

Järjestöneuvottelukunta on nimennyt edustajansa 2/pääsopijajärjestö.

Arviointiryhmässä voidaan kuulla asiantuntijajäseniä.

Työnantajan edustajat:
palvelussuhdepäällikkö Marjo Kuosa (pj.)
Kulttuuripalvelut
tutkimuspäällikkö Minna Sarantola-Weiss, kaupunginmuseo
Kirjastopalvelut
kirjastopalvelujen johtaja Katri Vänttinen
Liikuntapalvelut
yksikön päällikkö Jyrki Inkinen, Läntinen alueyksikkö
Nuorisopalvelut
aluepäällikkö Katri Kairimo, Itäinen nuorisotyö
Henkilöstöjärjestöt
JUKO, Raija Cser ja Sari Nybäck
(varalla Sampo Laurikainen ja Pirkko Madetoja)
JHL, Timo Lautaniemi (varalla Raija Sneck-Lehto)

JYTY, Antti Pajala (varalla Arja Eloranta)
 
 

Päätöksen perustelut

TVA-arviointiryhmän tehtävänä on ohjata, seurata ja arvioida TVA-työn toteuttamista ja kehittää arviointityötä ja varmistaa sen ajantasaisuuden. Arviointiryhmät ovat yhteistoimintaelimiä, joissa varmistetaan henkilöstön edustuksellinen osallistuminen TVA-työhön.

This decision was published on 10.06.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Anu Halonen, HR-asiantuntija, puhelin: 09 310 87725

anu.halonen2@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja