Paikallinen sopimus Ressun peruskoulun IB International Baccalaureate -opetuksesta ja opettajien opetusvelvollisuudesta

HEL 2020-007819
More recent handlings
§ 31

Paikallinen sopimus Ressun IB-peruskoulun eräiden opettajien opetusvelvollisuudesta ja heidän palkkauksestaan

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja hyväksyi liitteen mukaisen Ressun IB-peruskoulun paikallisen sopimuksen.

Päätöksen perustelut

Ressun IB-peruskoulun paikallinen sopimus päivitetään. Aikaisempi sopimus on ollut vuodelta 2005. Tämän jälkeen opetustoiminnassa on tapahtunut muutoksia, joiden johdosta paikallisen sopimuksen sisällön päivittäminen ja sanamuotojen nykyaikaistaminen on ollut tarpeen. Paikallisesta sopimuksesta on neuvoteltu asianomaisten järjestöjen edustajien kanssa ja neuvottelujen lopputuloksena on esitetty paikallisen sopimuksen viemistä päätöksentekoon.

This decision was published on 18.06.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Iikka Avela, johtava työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 28669

iikka.avela@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja

Attachments

1. Paikallinen sopimus - Ressun IB-peruskoulu

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.