Paikallinen sopimus Ressun peruskoulun IB International Baccalaureate -opetuksesta ja opettajien opetusvelvollisuudesta

HEL 2020-007819
Ärendet har nyare handläggningar
§ 31

Paikallinen sopimus Ressun IB-peruskoulun eräiden opettajien opetusvelvollisuudesta ja heidän palkkauksestaan

Personaldirektör

Päätös

Henkilöstöjohtaja hyväksyi liitteen mukaisen Ressun IB-peruskoulun paikallisen sopimuksen.

Päätöksen perustelut

Ressun IB-peruskoulun paikallinen sopimus päivitetään. Aikaisempi sopimus on ollut vuodelta 2005. Tämän jälkeen opetustoiminnassa on tapahtunut muutoksia, joiden johdosta paikallisen sopimuksen sisällön päivittäminen ja sanamuotojen nykyaikaistaminen on ollut tarpeen. Paikallisesta sopimuksesta on neuvoteltu asianomaisten järjestöjen edustajien kanssa ja neuvottelujen lopputuloksena on esitetty paikallisen sopimuksen viemistä päätöksentekoon.

Detta beslut publicerades 18.06.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Iikka Avela, johtava työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 28669

iikka.avela@hel.fi

Beslutsfattare

Nina Gros
henkilöstöjohtaja

Bilagor

1. Paikallinen sopimus - Ressun IB-peruskoulu

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.