Ohje, tuplavuorokorvaukset, sosiaali- ja terveystoimiala ja Palvelukeskus Helsinki

HEL 2020-008210
More recent handlings
§ 38

Ohje tuplavuorokorvauksesta sosiaali- ja terveystoimialalla ja Palvelukeskus Helsingissä

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti antaa liitteen mukaisen ohjeen tuplavuorokorvauksesta sosiaali- ja terveystoimialalla ja Palvelukeskus Helsingissä.

Päätöksen perustelut

Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuudessa on isoja haasteita. Tuplavuorosta maksettavan korvauksen tarkoitus on helpottaa tilanteita, joissa sijaisia ei ole saatu ja joissa toimintojen pitäminen käynnissä on välttämätöntä normaalin palvelutarpeen takia.

Tuplavuorosta saatavalla korvauksella pyritään parantamaan mahdollisuutta saada työntekijöitä tekemään peräkkäisiä työvuoroja työhyvinvointi ja työssäjaksaminen huomioiden.

Tuplavuorokorvauksen käytöstä on annettu aikaisemmin ohje koskien sosiaali- ja terveystoimialaa. Myös Palvelukeskus Helsinki tuottaa sosiaali- ja terveysalan palveluita, joten ohjetta on tarkoituksenmukaista päivittää koskemaan myös Palvelukeskus Helsingin sosiaali- ja terveysalan palveluita.

This decision was published on 29.06.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Iikka Avela, johtava työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 28669

iikka.avela@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja

Attachments

1. Tuplavuorokorvaus - Ohje

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.