Ohje, tuplavuorokorvaukset, sosiaali- ja terveystoimiala ja Palvelukeskus Helsinki

HEL 2020-008210
Ärendet har nyare handläggningar
§ 38

Ohje tuplavuorokorvauksesta sosiaali- ja terveystoimialalla ja Palvelukeskus Helsingissä

Personaldirektör

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti antaa liitteen mukaisen ohjeen tuplavuorokorvauksesta sosiaali- ja terveystoimialalla ja Palvelukeskus Helsingissä.

Päätöksen perustelut

Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuudessa on isoja haasteita. Tuplavuorosta maksettavan korvauksen tarkoitus on helpottaa tilanteita, joissa sijaisia ei ole saatu ja joissa toimintojen pitäminen käynnissä on välttämätöntä normaalin palvelutarpeen takia.

Tuplavuorosta saatavalla korvauksella pyritään parantamaan mahdollisuutta saada työntekijöitä tekemään peräkkäisiä työvuoroja työhyvinvointi ja työssäjaksaminen huomioiden.

Tuplavuorokorvauksen käytöstä on annettu aikaisemmin ohje koskien sosiaali- ja terveystoimialaa. Myös Palvelukeskus Helsinki tuottaa sosiaali- ja terveysalan palveluita, joten ohjetta on tarkoituksenmukaista päivittää koskemaan myös Palvelukeskus Helsingin sosiaali- ja terveysalan palveluita.

Detta beslut publicerades 29.06.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Iikka Avela, johtava työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 28669

iikka.avela@hel.fi

Beslutsfattare

Nina Gros
henkilöstöjohtaja

Bilagor

1. Tuplavuorokorvaus - Ohje

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.